831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Gdynia bez barier

Gdynia od lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. Jednym z elementów tej polityki jest konkurs „Gdynia bez barier”.

Oto zasady konkursu:

1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać:-imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,- tytuł programu,- cel, -propozycję innowacji i rozwiązań- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna). Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.

2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.

3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.

4. Wnioski można składać do 30 marca 2008 roku w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni (I piętro Urzędu Miasta, pok. 114 a, tel. (058) 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl). Tam również można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje