831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Liczenie bezdomnych

7 grudnia br., w piątek zostanie przeprowadzone w Gdyni badanie socjodemograficzne - liczenie osób bezdomnych.
Akcja rozpocznie się o godz. 17.00 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia i potrwa do późnych godzin nocnych. Badanie ma na celu ustalenie aktualnej liczby osób bezdomnych w Gdyni, a także zdobycie podstawowych informacji o tej grupie osób.
Osoby bezdomne zostaną poproszone o wypełnianie anonimowych ankiet, których analiza pozwoli ustalić jaka jest aktualnie skala problemu bezdomności w Gdyni. Ankiety będą m.in. zawierały pytania o wiek, stan zdrowia, wykonywaną pracę.
W akcji weźmie udział 6 patroli (cztery patrole Straży Miejskiej i dwa patrole Policji). Do godz. 21.00 badane będą miejsca pobytu osób bezdomnych w ogródkach działkowych, później inne miejsca niemieszkalne.
Ostatnie takie badanie przeprowadzono w Gdyni dwa lata temu. Przebywało wówczas na terenie miasta około 800 osób bezdomnych.