831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Muzeum współczesnego rękodzieła marynistycznego

Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego otworzyło w Centrum Rozrywki Gemini dwie nowe, stałe połączone ekspozycje, czynne codziennie od godz.12.00 do 20.00, na zwiedzanie których serdecznie zaprasza wszystkich Gdynian.

Pierwsza to stała ekspozycja Dyplomów Ceremoniału Morskiego. Muzeum serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy zechcieli podarować swoje dyplomy do eksponowanej kolekcji. Muzeum nadal poszukuje dyplomów chrztów morskich: przekroczenia zwrotników, przekroczenia równika, przejścia przylądka Horn, przejścia koła podbiegunowego, zanurzenia w głębinach morskich (podwodniacy).

Czeka też na klasyczne przykłady rękodzieła marynistycznego i aktywności Polaków na morzach i oceanach do ciągle powiększanej kolekcji!

Druga ekspozycja, to - Mesa kapitana Morgana „Róża Wiatrów’’.

Pomieszczenie zwane mesą kpt. Morgana „Róża Wiatrów’’ było wydzielonym pokojem znajdującym się w prywatnym mieszkaniu w Gdyni. Pomieszczenie to służyło do przechowywania i eksponowania pamiątek i eksponatów morskich, gromadzonych podczas wieloletniej pracy na morzu, przez właściciela mesy - kmdr ppor. rez., starszego oficera mechanika, inspektora PRS- u Janusza Stawiarskiego.

Wiele eksponowanych w mesie przedmiotów, to wspaniałe przykłady współczesnego rękodzieła marynistycznego.

W listopadzie 2007 roku Mesa kpt. Morgana „Róża Wiatrów” została przeniesiona i odtworzona w Gemini, gdzie stała się jedną z ekspozycji Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego.

***

Muzeum Współczesnego Pomorskiego Rękodzieła Marynistycznego zaprasza do Fotoplasikonu Gdyńskiego czyli Elektronicznej Biblioteki Ilustracji. Fotoplastikon Gdyński jest na miarę XXI wieku.

Na kilkunastu monitorach LCD w formie elektronicznego slajd show korzystać można z biblioteki około 200 000 ilustracji (pocztówek, zdjęć, grafik) z całego świata, głównie z okresu 1850-1950. Archiwum ciągle rośnie. Fotoplastikon czynny jest codziennie od godz.12.00 do 20.00, a w piątki i soboty do 21.00. Fotoplastikon organizuje pokazy specjalne dla szkół i studentów w godzinach 9.00-12.00. Pytania: tel. (058) 664 77 51.