831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.

Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 12.12. – Aleksandra Borska, 19.12. – Bogdan Grzybowski.

W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00.

Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.

***

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058)624 66 87 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i środy w godz. 9.00 - 16.00.

We wtorki w godz.od 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy. I tak: 11.12. - Magdalena Szablewska, 18.12. - Tomasz Śniadek, 9.01.2008 - Elżbieta Włodarczak. Ponadto w każdy I wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje o powstaniu strony internetowej rady. Adres strony to: http://witomino_radiostacja.miasto.gdynia.pl, email rady to: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl

***

Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 13.12-wiceprzewodniczący ZD Łukasz Narloch, 20.12.- Piotr Dłużak, 10.01.08- Ewa Bałdyga, 17.01.08 - Beata Wójcik, 24.01.08 - przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 31.01.08 - wiceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka. W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżuruje radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że działa strona internetowa rady: www.redlowo.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.

Oto dyżury radnych: 20.12. godz. 17.00-18.00 : Marcin Jarmoszka - kom. Gospodarki Komunalnej.

Dyżury członków Zarządu Dzielnicy Redłowo odbywają się w poniedziałki godz. 17.00 - 18.00: I i III poniedziałek miesiąca - przewodniczący ZD - Ryszard Walczak; II poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca Zarządu - Alicja Kowalczyk; IV poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący ZD - Bogdan Jakubowski.

W każdą trzecią środę miesiąca w Biurze RD w godz. 12.30-13.30 dyżur pełni radna Miasta - Joanna Chacuk.

***

Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza do biura Rady - Gdynia, ul. Witomińska 8 (tel. 058 661 64 78) lub w każdą środę na dyżury radnych. RD Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00- 18.00 do biura Rady przy ul. Witomińskiej 8. Dyżury: 12.12. - Mieczysław Dworak, 19.12. - Kazimierz Jarysz. Dyżur Straży Miejskiej w pierwszy poniedziałek m-ca w godz. 16.00 - 17.00.

***

Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 625 32 95 w godz. 17.00-18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy: 10.12 - Zbigniew Lehmann, 17.12- Barbara Maćkowska.

***

Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75. W czwartki w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury.W ostatni czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy, w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1 p. nr 39, tel.(058) 664 56 21. W pierwszą środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę m-ca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***

Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul.Jowisza 60, czynne od wtorku do czwartku w godz. od 15.30 do 20.00 dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od 17.00 do 18.00: 12.12.-Bartosz Górny, 19.12.- Piotr Wojtachnio.

W I i II środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.

***

Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz.9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00. W pierwszy i ostatni poniedziałek m-ca w godzinach 17.30 - 18.30 przez Radnych Dzielnicy, Straż Miejską oraz dzielnicowych Policji. Strona internetowa http://stronarady.dabrowka.net

***

Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w czwartki w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68.

I tak: 13.12. - Jacek Jasiński, 10.01. - Anna Wojdyła, 17.01.- Urszula Pronobis. .

***

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1, p. nr 39, tel. (058) 664 56 21.

I tak: 12.12 - Aneta Kłos, 19.12.- Urszula Kowalik. W pierwszą środę m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała,w drugą środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

***

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżur radnego dzielnicy Jana Gumińskiego.

Dyżur odbędzie się 10 grudnia 2007 roku(poniedziałek) w godz.18.00-19.00 w siedzibie Rady, która mieści się w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, tel. (058) 665 50 00.

***

Rada dzielnicy Kamienna Góra zaprasza na dyżur radnej Barbary Barbarowicz- 10 grudnia o godz.17.00 w biurze Rady, al. Marsz. Piłsudskiego 18.

ikona