831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Fundacja Trzeba Marzyć z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 811 informuje o zakończeniu zbiórki publicznej, przeprowadzonej w okresie od 6 października 2006 do 5 października 2007, organizowanej na podstawie zezwolenia nr DESS.501D/9049/2006/7 wydanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Łączna kwota pozyskana w wyżej wymienionych akcjach zamknęła się sumą 12496,68 złotych. Po odliczeniu kosztów przeprowadzenia zbiórki, w wysokości 76,00 złotych (koszt wydania pozwolenia) kwota końcowa wyniosła 12420,68 złotych. Składają się na nią kwoty zebrane podczas akcji fundrisingowych, przeprowadzanych przez wolontariuszy w wysokości 10 484,68 złotych, kwoty uzyskane z tytułu aukcji internetowych w wysokości 1771,00 oraz wpłat dobrowolnych na wydzielone konto Fundacji w wysokości 241,00 złotych.

Całość zebranej kwoty, została przeznaczona na realizację głównego celu statutowego, czyli spełniania marzeń dzieci, których życie jest zagrożone.

Zarząd Fundacji Trzeba Marzyć.