831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Szkoła dla rodziców

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2A zaprasza do udziału w kolejnych zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców, którzy mają trudności z dziećmi bądź chcą ich uniknąć. Temat kolejnego spotkania: „Usamodzielnianie dziecka oraz wyzwalanie z destrukcyjnych ról”. Na zajęcia zapraszamy 14.12.2007 r (piątek) o godz.17.00 i 15.12.2007 (sobota) o godz. 9.00. Miejsce - LO nr 9 w Gdyni ul. Żeromskiego 31. Zajęcia są bezpłatne. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.