831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej w Gdyni

10 grudnia w Urzędzie Miasta Gdyni odbędzie się IX Walne Zebranie SMAB.

Siedziba Związku jest Gdynia a prezesem – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Do Stowarzyszenia należy – obok Gdyni – Sopot, Toruń, Kowal (miejsce urodzenia Kazimierza Wielkiego), Łódź, Zgierz, Radomsko, Częstochowa, Katowice i Gliwice.

Gdynia była inicjatorem powstania Stowarzyszenia. Nastąpiło to podczas konferencji „Trzymajmy się morza” w 1996 roku.

Prawie równocześnie powstało podobne stowarzyszenie w Szwecji i w Czechach.

Razem współpracujemy dla realizacji wizji rozwoju i współpracy wzdłuż VI korytarza transportowego, łączącego kraje Regionu Morza Bałtyckiego z Europą Środkową.

SMAB współpracuje także z innymi związkami miast: Związkiem Miast nadwiślańskich, związkiem Miast i Gmin Morskich i z Stowarzyszeniem Gmin Pomorskich dla Budowy Autostrady A-1 (Bursztynowej).

Naszym wspólnym sukcesem jest zmiana priorytetów w budowie autostrad w Polsce.

Do 2004 roku przekonywano o nieopłacalności budowy A-1. Porty w Gdyni i Gdańsku stały się niekonkurencyjne dla towarów z południa Polski i z Europy Środkowej.

Nasze porty, a więc i nasze miasta nie pozyskują setek milionów Euro za obsługę towarów, wożonych z i do portów zachodnioeuropejskich. Pomorze ma potencjał, aby być najbogatszym regionem w Polsce – a tymczasem zajmujemy 6-7 miejsce.

Dopiero decyzja UE z 2004 r o zaliczeniu autostrady A-1 do inwestycji priorytetowych Unii stworzyła nam szansę.

Budowa autostrady ruszyła i – mamy nadzieję – do końca 2010 roku dotrze do granic Czech i Słowacji a stamtąd do Włoch, Grecji.

Współczesnym zadaniem SMAB jest współpraca dla utworzenia „Autostrady morskiej” Karlskrona-Gdynia. „Milowym krokiem” w tych dążeniach będzie oddanie do użytku „Trasy Kwiatkowskiego” – czyli pierwszych kilometrów autostrady A-1 na terenach Polski.

SMAB współpracuje z Rządem i marszałkami województw w sprawie harmonijnego zagospodarowanie strefy wzdłuż autostrady. Autostrada Bursztynowa powinna stworzyć jak najwięcej miejsc pracy – w przemyśle, handlu, usługach, turystyce, instytutach badawczych, wyższych uczelniach.

Powinna zachęcić do podróżowania, tym bardziej, że prowadzi przez najpiękniejsze regiony Polski i Europy.

SMAB przygotowuje również – wspólnie z Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk - wniosek o status „Europejskiego Szlaku Kulturowego” – „Szlak Bursztynowy”.

Będzie to pierwszy na terenie Polski szlak europejski, a jest ich w Europie już 16. Status „Europejskiego Szlaku Kulturowego”, to doskonała promocja turystyczna ale również ”morze możliwości” współpracy szkół, stowarzyszeń, biur podróży, uniwersytetów czy muzeów.

Kto wie, że w Gdyni w latach trzydziestych powstała „Pierwsza Polska Fabryka Bursztynu” Piotra Trześniaka, a jej właściciel fundował cenne, bursztynowe nagrody w licznych imprezach sportowych w naszym mieście?

Więcej o SMAB – w Biurze Rozwoju Miasta, które prowadzi biuro SMAB oraz na www.smab.pl

ikona