831 (440) 2007-12-07 - 2007-12-13

Wigilijny wolontariat

7 grudnia br., w piątek o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Morskiej (Chylonia) odbędzie się spotkanie wigilijne wolontariuszy współpracujących z gdyńskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W spotkaniu wezmą również udział osoby, którym wolontariusze pomagają. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z przypadającym 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza.
Z MOPS w Gdyni współpracuje około 200 wolontariuszy. Pomagają w Filii MBP Nr 14, ZSSO, ZS nr 6, ZSO nr 5, Technikum Transportowym, SP Nr 10; Gimnazjum Nr 4 i Nr 10, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, PS Nr 7, 13, 29, 35 i 44.
Do grona wolontariuszy należą osoby w różnym wieku i różnych profesji: uczniowie, studenci i seniorzy. Pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, udzielają korepetycji dzieciom i młodzieży, wspomagają nauczycieli w prowadzeniu zajęć przedszkolnych, prowadzą dyżury dla mieszkańców w Punktach Informacji Obywatelskiej, pomagają w prowadzeniu terapii zajęciowej. Są zaangażowani w liczne akcje oraz projekty, takie jak: „Międzypokoleniowa Gdynia” (integracja seniorów i młodzieży), „Zeszyt dla ucznia” (akcja pozyskiwania wyprawek szkolnych), „Starszy brat starsza siostra” (indywidualna pomoc w domu dziecka), „Pogotowie lekcyjne” (korepetycje dla dzieci z trudnościami w nauce); „Dni Otwarte dla Dzieci z Dzielnicy” (wsparcie dzieci, nie uczęszczających na co dzień do przedszkola).