832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących

Centrum Informacji dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących działa od 10 grudnia 2007 r. w Gdyni przy ul. Warszawskiej 76. Pomaga osobom z wadami słuchu w wielu sprawach, m.in.: uzyskaniu aparatu słuchowego, kontaktach z lekarzami i urzędami, zdobyciu pracy. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Placówkę prowadzi Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół Effetha, które wygrało ogłoszony przez władze Gdyni w grudniu 2006 r. konkurs na prowadzenie Centrum Informacji. Miasto przekazało stowarzyszeniu lokal o powierzchni 65 m2 w nieodpłatne użytkowanie oraz sfinansowało koszty remontu w wysokości ponad 65 tys. złotych. Warto podkreślić, że lokal jest położony tuż przy przystanku komunikacji miejskiej i niedaleko przystanku kolejki SKM Wzgórze Św. Maksymiliana.
W planach Centrum jest utworzenie kawiarenki internetowej i przygotowanie wraz z Miastem oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Przy pomocy PFRON będzie realizować program „Kultura, edukacja, integracja", czyli organizować spotkania integracyjne, wycieczki, wyjścia do teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi. Z pomocy centrum korzystać będzie kilkaset osób niesłyszących i niedosłyszących (tylko w Effethcie zarejestrowanych jest 200 takich osób).