832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Dla turystów

OM/PTTK i MKT „Watra" organizują w dniach 17-22.01.2008r. młodzieżowy obóz zimowy Beskid Wyspowy - Gorce. Zapisy uczestników i wpłata zaliczki do 9.01.2008r. Tel.(058) 621 77 51; 0 664 984 252.
***
OM/PTTK i MKT"Watra" organizują w dniach 23-28.01.2008r. atrakcyjną wycieczkę Kraków - Rabka - Zakopane. Zapisy uczestników i wpłata zaliczki do 21.12.2007r.Tel.(058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni ogłasza zapisy na Kaszubską Wieczerzę Wigilijną w dniu 22.12.2007r. Tel.(058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni ogłasza zapisy na kuligi na Kaszubach. Zapisane osoby będą informowane tel. o najbliższych terminach wyjazdu na kulig. Zapisy w siedzbie Oddziału przy ul.3 Maja 27 lub tel.(058) 621 77 51.
***
12.12 (środa) br. w godz.15.00-17.00 w siedzibie OM/PTTK odbędzie się szkolenie opiekunów i prezesów SKKT ze szkół gimnazjalnych i średnich.
***
OM/PTTK przyjmuje zapisy na kurs wychowawców kolonijnych.
Kurs odbędzie się w dwóch terminach- grudzień br.i w okresie ferii zimowych. Zgłoszenia przyjmujemy (058) 621 77 51.
***
Kurs pilota wycieczek rozpoczyna się w dniu 14.01.2008r. o godz.17.00 w siedzibie OM/PTTK przy ulicy 3 Maja 27 w Gdyni tel.(058) 621 77 51.
Wpisowe w wysokości 150 zł należy wpłacać pod w/w adresem.