832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Opłatek pozarządowców

20 grudnia o godzinie 17.15 w Kościele dolnym oo. Franciszkanów (przy ul. Ujejskiego 40) odbędzie się spotkanie opłatkowe gdyńskiego sektora pozarządowego.
To szczególne przedświąteczne spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu, jest doskonałą okazją do dalszej integracji i rozmowy o kolejnych planach na przyszłość.