832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Podziękowania

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, oddział Gdynia składa podziękowanie właścicielowi cukierni Agusia- Zygmuntowi Krause i właścicielom sklepu ogólnospożywczego ATA - Piotrowi i Sabinie Reszke za pomoc przy organizowaniu spotkań okolicznościowych w 2007r. oraz Annie Chinca za wsparcie finansowe.
***
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych oddział Gdynia składa podziękowanie właścicielowi firmy Artron Aleksandrowi Rzepczyńskiemu za przekazanie na rzecz towarzystwa zestawu przeznaczonego do wzmacniania głosu.