832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza wszystkich mieszkańców na dyżur radnego, który odbywa się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 18.00 w budynku Centrum Kultury ul. Łowicka 51. Na najbliższy dyżur 8.01.2008 r. zaprasza Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca rady. Na dyżurze można spotkać się również z przdestawicielami Straży Miejskiej oraz z Dzielnicowym.
Rada Dzielnicy Mały Kack informuje mieszkańców, że powstała nowa strona internetowa: Rady Dzielnicy - www.maly_kack.miasto.gdynia.pl.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie na adres mailowy lub pocztowy propozycji tematów do zamieszczenia na stronie. Proszę piszcie do nas o ciekawych wydarzeniach, koncertach, o wszystkim co dzieje się w Małym Kacku.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 - 18.00, tel. (058) 629 44 03.
I tak: 19.12. - Bogdan Grzybowski.
W drugą środę miesiąca podczas dyżurów radnych dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę miesiąca dyżur pełni Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00 - 18.00.
Ponadto w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058) 624 66 87 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wtorki w godz. 11.00 - 18.00 i środy w godz. 9.00 - 16.00.
We wtorki w godz.od 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy. I tak: 18.12. - Tomasz Śniadek, 9.01.2008 - Elżbieta Włodarczak. Ponadto w każdy I wtorek miesiąca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje o powstaniu strony internetowej rady. Adres strony to: http://witomino_radiostacja.miasto.gdynia.pl, email rady to: rada.wit.radiostacja@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV LO w każdy czwartek m-ca w godz.17.00-18.00. I tak: 20.12.- Piotr Dłużak, 10.01.08- Ewa Bałdyga, 17.01.08 - Beata Wójcik, 24.01.08 - przewodnicząca ZD Danuta Podgórska, 31.01.08 - wiceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka. W pierwszy wtorek m-ca w godz.15.30-16.30 dyżuruje radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W trzeci czwartek m-ca w godzinach 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Redłowo informuje, że działa strona internetowa rady: www.redlowo.miasto.gdynia.pl oraz adres e-mail: rada.redlowo@gdynia.pl.
Oto dyżury radnych: 20.12. godz. 17.00-18.00 : Marcin Jarmoszka - kom. Gospodarki Komunalnej.
Dyżury członków Zarządu Dzielnicy Redłowo odbywają się w poniedziałki godz. 17.00 - 18.00: I i III poniedziałek miesiąca - przewodniczący ZD - Ryszard Walczak; II poniedziałek miesiąca - wiceprzewodnicząca Zarządu - Alicja Kowalczyk; IV poniedziałek miesiąca - wiceprzewodniczący ZD - Bogdan Jakubowski.
W każdą trzecią środę miesiąca w Biurze RD w godz. 12.30-13.30 dyżur pełni radna Miasta - Joanna Chacuk.
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza do biura Rady - Gdynia, ul. Witomińska 8 (tel. 058 661 64 78) lub w każdą środę na dyżury radnych.
RD Działki Leśne zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w każdą środę w godz. 17.00- 18.00 do biura Rady przy ul. Witomińskiej 8.
Dyżury: 19.12. - Kazimierz Jarysz. Dyżur Straży Miejskiej w pierwszy poniedziałek m-ca w godz. 16.00 - 17.00.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul. Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058) 625 32 95 w godz. 17.00-18.00 w poniedziałki na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy. I tak: 17.12- Barbara Maćkowska.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady mieszczące się w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wtorki w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Telefon: (058) 664 92 75.
W czwartki w godz. 17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury.
W ostatni czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 w biurze Rady dyżur pełnią funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul.Jowisza 60, czynne od wtorku do czwartku w godz. od 15.30 do 20.00 dyżury radnych dzielnicy w każdą środę od 17.00 do 18.00: 19.12.- Piotr Wojtachnio.
W I i II środę miesiąca od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz.9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00.
W pierwszy i ostatni poniedziałek m-ca w godzinach 17.30 - 18.30 dyżurują Radni Dzielnicy, Straż Miejska oraz dzielnicowyi Policji.
Strona internetowa http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Śródmieście zaprasza na dyżury radnych w czwartki w godz.17.00-19.00 do biura Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68.
I tak: 17.01.- Urszula Pronobis.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środę w godz.17.00-18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze RD przy ul.Czeremchowej 1, p. nr 39, tel. (058) 664 56 21.
I tak: 19.12.- Urszula Kowalik. W pierwszą środę m-ca w godz.17.00-18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w drugą środę m-ca radny Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.