833 (442) 2007-12-21 - 2008-01-03

Stypendia dla badaczy

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni zostały przyznane.
W tym roku otrzyma je dwoje studentów:
1) Magdalena Pobłocka, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Kierunek studiów: Historia Sztuki, tytuł pracy; „Gdyńska twórczość Wacława Tomaszewskiego", promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska z Instytutu Historii, Zakład Historii Sztuki UG
2) Oskar Andrzej Myszor, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, kierunek studiów: Historia Archiwalna, tytuł pracy: „Odbudowa kompleksu portowego w Gdyni po II Wojnie Światowej", promotor: dr hab. Marek Stażewski prof. UG kierownik Zakładu Archiwistyki UG
Doktoranckich stypendiów nie przyznano.
Dodajmy, że stypendia naukowe dla studentów przyznawane są na jeden rok akademicki, natomiast dla doktorantów na okres dwóch lat akademickich. Miesięcznie to kwota 400 złotych.
Prezydent w każdym roku może przyznać 4 stypendia: 2 dla studentów oraz 2 dla doktorantów.
Więcej informacji: www.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona