834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne 5.01.2008r. w godz.9.00-14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Władysława IV 56 w Gdyni.Udział na zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.
                                                                       ***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym w ramach działalności i Centrum Kształcenia Mowy zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w dniu 5.01.2008r. w godz.9.00-13.00Diagnoza i terapia są bezpłatne. Program realizowany z funduszu gminy Gdynia.