834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

Konkurs dla twórczych dzieci- Wyspa Zagadek

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje, że trwa już I etap konkursu WYSPA ZAGADEK i można przesyłać zgłoszenia dzieci ze szkół z młodszej grupy wiekowej.
Nauczycieli - przyszłych opiekunów konkursu Wyspa Zagadek zapraszamy 9 STYCZNIA 2008 w godzinach 16.00-17.00 do biura organizacyjnego po odbiór materiałów konkursowych dla uczniów. Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci powinny napisać przemyślane odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłać je na adres biura Konkursu Wyspa Zagadek. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami.
Pytania kwalifikacyjne z pierwszego etapu:
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, a w odpowiedzi możesz podać jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia, które odpowiedzą na to pytanie.
2. Sprawdź, jak smakują potrawy, kiedy masz zamknięte oczy i /lub zamknięty nos? Opisz swoje doznania.
3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że każdy człowiek ma nazwisko ?
4. Co się dzieje w czasie gotowania wody? Doświadczenie wykonaj w otwartym naczyniu pod opieką dorosłego, ale wyniki obserwacji zapisz samodzielnie.
5. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie. W jaki sposób będziesz się bronił(a) przed zimnymi nocami? Opisz skonstruowany przez Ciebie model urządzenia.
6. Napisz jak przebiegała Twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi?
TERMINARZ I ETAPU KONKURSU:
1. Do dnia 31 stycznia 2008 szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów z młodszej grupy wiekowej ( klasy IV i V) na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów z młodszej grupy wiekowej w podanym wyżej terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu. Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum pracują indywidualnie i mogą, ale nie muszą mieć potwierdzenia szkolnego opiekuna konkursu.
2. Do dnia 8 marca 2008 roku trzeba przesłać prace na adres:
BIURO ORGANIZACYJNE
KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-361 GDYNIA, UL. ZGODA 8
(Prosimy o podanie na pracach pisemnych swojego adresu).
W przypadku zakwalifikowania pracy uczniowie otrzymają zaproszenie do następnego etapu. Następne termniny zostaną podane po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych będzie wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.
Informacje o konkursie na stronie: www.wyspa.org.pl lub www.wyspa.edu.pl