834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

Po XV Sesji Rady Miasta

19 grudnia odbyła się w Gdyni ostatnia w minionym roku, budżetowa - XV sesja Rady Miasta.
Radni podjęli 24 uchwały.
Najważniejsza dotyczyła budżetu miasta na rok 2008!!!
Planowane dochody miasta Gdyni w roku przyszłym wynosić będą 884.459.850 zł. Dodajmy dla porównania, że w 1992 roku z kasy miejskiej wydano 63 mln zł, co oznacza, że po 15 latach przyszłoroczny budżet jest znacznie bogatszy i kilkanaście razy większy.
Planowane na przyszły rok wydatki wyniosą 1.058.673.000 zł, zatem deficyt budżetowy zamknie się kwotą 174.213.154 zł.
Realizowane dotychczas inwestycje (m.in., duże inwestycje drogowe: Trasa Kwiatkowskiego - etap III, ulica Janka Wiśniewskiego - etap II, Droga Różowa IV etap-czyli rozbudowa ulicy Lotników, hala sportowo- widowiskowa, budowa basenu) w przyszłym roku zostaną ukończone. Wystartują także nowe projekty.
W przyszłorocznym budżecie na inwestycje zarezerwowano 305.719.122 zł.
W wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009- 2010 kwota ta będzie znacznie wyższa i wynosić będzie odpowiednio: 494.589.791 zł i 438.855.000 zł.
Oto niektóre inwestycje planowane na lata 2008- 2010:
- przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP,
- przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej,
- przebudowa ul. Bosmańskiej,
- pętla autobusowa w rejonie ul Wendy oraz miejsca postojowe w ul. Wójta Radtkego,
- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej,
- rozbudowa ulicy Wileńskiej i Olimpijskiej wraz z kładką nad torami PKP w związku z modernizacją stadionu piłkarskiego GOSiR,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta,
- budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej,
- budowa wielofunkcyjnego Centrum Kultury,
- skate park przy ul. Jana z Kolna,
- modernizacja stadionu piłkarskiego,
- budowa stadionu rugby,
- modernizacja przystani rybackiej w Gdyni- Oksywiu.
Radni miasta uchwalili również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego.
Ponadto zaakceptowali regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach/placówkach prowadzonych przez miasto Gdynia, co oznacza podwyżki dla pedagogów już od stycznia 2008 roku.
I jeszcze dobra wiadomość dla uczniów: Od 2008 roku będzie 20 dodatkowych stypendiów finansowych Prezydenta Gdyni. Przyznawane będą za osiągniecie sportowe i artystyczne oraz za dobre wyniki w nauce:
- uczniom gdyńskich szkół podstawowych- mieszkającym w Gdyni,
- uczniom gdyńskich szkół gimnazjalnych- mieszkającym w Gdyni,
- uczniom gdyńskich szkół średnich (ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)- mieszkającym w Gdyni.
Treść wszystkich uchwał zamieszczona jest na stronie internetowej www.gdynia.pl.