834 (443) 2008-01-04 - 2008-01-10

SMAB - uchwała Euroregionu

Jak już informowaliśmy, 10 grudnia ub. r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. Podjęto między innymi inicjatywę w sprawie wystąpienia o nadanie szlakowi bursztynowemu statusu Europejskiego Szlaku Kulturowego. W Europie jest już 16 takich tras, a „Szlak Bursztynowy" będzie pierwszym w Polsce. Inicjatywa nasza jest popierana m. in. przez Euroregion Bałtyk. Oto stanowisko Euroregionu w tej sprawie.
Wszelkie organizacje społeczne, zainteresowane poparciem idei „szlaku bursztynowego Adriatyk - Bałtyk proszone są o kontakt z Urzędem Miasta Gdyni - Biuro Rozwoju Miasta - Adriana Szreder tel. (058) 662 28 34.
Poniżej treść Uchwały Euroregionu Bałtyk popierającej inicjatywę Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.
Na spotkaniu Rady Euroregionu Bałtyk w Gdańsku 6 grudnia 2007 roku jej członkowie postanowili podjąć następującą uchwałę:
Euroregion Bałtyk ponownie wyraża swoje ciągłe poparcie dla inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej.
Te wyrazy poparcia są następstwem naszego zobowiązania do wspierania działań mających na celu propagowanie i umacnianie podstaw dalszego rozwoju ekonomicznego w rejonie południowo-wschodniego Bałtyku, z uwzględnieniem przygotowania odpowiednich warunków dla przyszłego rozwoju połączeń morskich, które mają ogromne znaczenie dla spójności, integracji oraz postępu na terenie Euroregionu Bałtyk.
Euroregion Bałtyk przyjął uprzednio Wspólne Oświadczenie dot. podniesienia standardu korytarzy transportowych TEN w Europie (z dnia 30 marca 2006) oraz uchwałę popierającą utworzenie „Autostrad morskich" w regionie Morza Bałtyckiego (z dnia 14 marca 2007), tzn. „Autostrady morskiej Karlskrona - Gdynia" oraz „Autostrady morskiej Kłajpeda - Karlshamn".
Dzisiaj wyrażamy swe poparcie dla wysiłków podejmowanych w ramach Interreg III B Cadses - projekt „A-B Landbridge" i zmierzających do rozwijania potencjału VI korytarza transportowego, wzdłuż tzw. Szlaku bursztynowego, biegnącego m.in. przez północną część Polski oraz Litwy.
Wyrażamy także poparcie dla inicjatywy nadania Szlakowi bursztynowemu statusu Szlaku Kulturowego Rady Europy, wysuniętej przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej.
(-)Bernth Johnson
Prezydent Euroregionu Bałtyk