835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Gdyńskie taksówki - na wolnym rynku

14 stycznia br. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdyni (z dnia 28 listopada 2007 r), która odstąpiła od ustalania cen urzędowych za usługę przewozu taksówkami osobowymi, uwolnione zostaną w Gdyni ceny za te przewozy.
Oczekiwanym efektem powinno być powstanie rzeczywistej, rynkowej konkurencji, a co za tym idzie obniżenie opłat ponoszonych przez pasażerów.
Samorząd nie ma wpływu na koszty prowadzenia działalności przewozowej (tj. ceny samochodów, paliw, składek ZUS itp.), stąd też zasadne było uwolnienie cen, tak by każdy taksówkarz, czy firma sami mogli ją skalkulować, proporcjonalnie do ponoszonych kosztów, zapewniając sobie pożądany zysk.
W związku z uwolnieniem cen, w gdyńskich taksówkach powinny pojawić się dodatkowe oznaczenia - w języku polskim i angielskim - zawierające informacje o pobieranych opłatach.
Ponadto każda taksówka musi mieć numer identyfikacyjny, tzw. numer boczny.

  • ikonaOpublikowano: 10.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona