835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Termomodernizacja budynków szkolnych

Trwa realizacja projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni". Projekt ten, zgodnie z umową finansową podpisaną w dniu 20.12.2007 r. między Gminą Miasta Gdyni a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 998 235 EUR, co stanowi 78% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
W 2007 roku została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Rozewskiej 33 oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Chylońskiej 237. Wykonane zostały prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji systemów grzewczych.
Większość prac termomodernizacyjnych została wykonana również w Zespole Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych wraz z Zespołem Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 77. Pozostałe prace - w zakresie modernizacji instalacji c.o. w tym obiekcie będą kontynuowane w okresie wakacyjnym bieżącego roku. Wszystkie trzy budynki mają nową elewację podnoszącą estetykę otoczenia.
W czterech kolejnych budynkach placówek oświatowych objętych projektem (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Płk. Dąbka 207, Zespole Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27, Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Starodworcowej 36 oraz Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Krasickiego 28), prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2008 r.
Zakłada się, że w wyniku termomodernizacji zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania budynków obniży się o około 40-70%.