835 (444) 2008-01-11 - 2008-01-17

Zimowa pomoc dla bezdomnych

W Gdyni podczas zimy szczególną opiekę nad osobami bezdomnym roztacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z innymi miejskimi służbami. Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wydziały Urzędu Miasta, streetworkerzy, organizacje pozarządowe i kościelne. Służby te prowadzą wspólnie regularną lustrację miejsc, w których (poza schroniskami) przebywają osoby bezdomne. Ponadto służby te wymieniają się informacjami, biorą udział w szkoleniach.
W Gdyni aktualnie przebywa 422 bezdomnych, w tym 349 dorosłych i 73 dzieci. Dodatkowo około 100 bezdomnych z Gdyni przebywa w schroniskach w Gdańsku.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Zespół do Spraw Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Działowskiego 11 na Leszczynkach. tel.(058) 662 00 11.
Zespół jest czynny w godz. 7.45 - 15.45. Osoby bezdomne otrzymują tam kompleksową pomoc: schronienie, zasiłki celowe i stałe, porady prawne i psychologiczne.
Przez całą dobę sygnały o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy przyjmuje Straż Miejska (tel.986) i Pogotowie Policji (tel. 997).
W Gdyni znajdują się cztery schroniska dla osób bezdomnych i jedna noclegownia. Ponadto MOPS podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.
Gdynia dysponuje 196 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS - 310 miejscami.
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 - schronisko dla mężczyzn - 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 - 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot - Schronisko dla rodzin - ok. 45 miejsc, ul. Leszczynki 153, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot - Noclegownia dla mężczyzn - 25 miejsc, ul. Leszczynki 153, jedno duże pomieszczenie z łóżkami piętrowymi, łazienki. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.