841 (450) 2008-02-22 - 2008-02-28

„Pomost” poleca

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie dnia 27.02.2008r. na godzinę 18.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 na wykład pt. „Jak skutecznie wydawać polecenia".
Prelegentem będzie Iwona Nitka - pedagog i nauczyciel.