841 (450) 2008-02-22 - 2008-02-28

Nowe mieszkania socjalne

W Gdyni powstają kolejne mieszkania socjalne! Ruszyła już budowa 74 mieszkań przy ulicy Widnej na Witominie (jeden budynek). W tegorocznych planach jest budowa 128 mieszkań socjalnych przy ulicy Okrzei na Grabówku (dwa budynki po 64 mieszkania). Wykonawca, firma Lemar ze Skarszew prace rozpocznie już w marcu.

Pierwsi mieszkańcy do nowego budynku przy ul. Widnej wprowadzą się jesienią tego roku. Natomiast wymagany termin zakończenia inwestycji przy ul. Okrzei, to 31 października 2009 r.

W sumie na obie inwestycje gmina Gdynia wyda prawie 25 mln złotych; 7,5 mln pochłonie budowa domu przy ul. Widnej, natomiast ponad 17 mln złotych - budowa dwóch budynków przy Okrzei.

Dodajmy, że przy ul. Widnej dwa mieszkania dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei przy ul. Okrzei wszystkie mieszkania na parterze mogą zostać przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Decyzja o tym, ile z nich zostanie zaadaptowanych zapadnie po analizie sytuacji osób, które oczekują na lokale socjalne. W Gdyni na mieszkania socjalne czeka 455 rodzin, w tym z wyrokami eksmisji jest 383 oczekujących.

Mieszkanie socjalne, to lokum o obniżonym standardzie, którego powierzchnia nie może być mniejsza niż 5 m2 na osobę w gospodarstwie. Jest przyznawane na czas oznaczony, określonym w uchwale Rady Miasta osobom np. w ciężkiej sytuacji materialnej, lub na których ciąży wyrok eksmisji