842 (451) 2008-02-29 - 2008-03-06

„Czas Gdyni” - errata

W Ratuszu nr 840 w tekście pt. „Czas Gdyni" podaliśmy autorów koncepcji ogólnej wymienionych poniżej inwestycji nagrodzonych nagrodą Czas Gdyni. Pominęliśmy natomiast autorów projektu wnętrz i designu. I tak przy inwestycji Golf Park Gdynia i Restauracja Del Mar - autorem projektu wnętrz, designu jak też wszystkich elementów tworzących charakter obiektu łącznie ze stworzeniem identyfikacji jest pracownia TG STUDIO z Gdyni prowadzona przez Tomasza Grzybowskiego.
Pracownia TG STUDIO jest również autorem projektu wnętrza całej restauracji Del Mar, jak też elementów wizerunkowych tworzących ogólny charakter obiektu wraz z zaprojektowaniem identyfikacji lokalu.
Pracowników TG Studio przepraszamy i gratulujemy sukcesu.