843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Człowiek w obiektywie - konkurs

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi, ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni, jest organizatorem I Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Człowiek w obiektywie" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, pod patronatem medialnym „Radia Gdańsk" i „Dziennika Bałtyckiego".
Celem konkursu jest przedstawienie na fotografii człowieka, jego fizjonomii, pracy, pasji, stylu bycia lub zachowań w różnych sytuacjach życiowych
Konkurs przeprowadzony będzie w czterech kategoriach:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych - klasy IV - VI,
II grupa - młodzież gimnazjalna,
III grupa - młodzież szkół ponadpodstawowych
IV grupa - nauczyciele
Format zdjęć nie może być mniejszy niż 20x30 cm (A4), a ilość zgłoszonych zdjęć - maksymalnie 3.
Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:
- sposób ekspozycji (góra/dół),
- imię, nazwisko, kategoria wiekowa autora,
- tytuł zdjęcia oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione,
- nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu.
Termin nadsyłania prac konkursowych do 5 kwietnia 2008 roku.
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy w Centrum Kultury i Rozrywki Gemnini, Waszyngtona 21, dnia 25 kwietnia 2008 roku godz. 10.00.
Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i wizerunku osób fotografowanych na pracach biorących udział w konkursie.
Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej szkoły www.sp34.eduforum.pl