843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo wychowawczo dydaktyczne w dn. 8.03.br. w godz. 9.00 - 14.00 do Przedszkola Samorządowego nr 7, ul. Władysława IV 56 w Gdyni. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Przedszkole Samorządowe nr 42, Gdynia, ul. Płk. Dąbka 199 a, tel. (058)625 08 96 organizuje 10,11 i 12 marca w godz. 9.00-11.00 dni otwarte. Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w zajęciach.