843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna - etap II

25 lutego 2008 roku Komisja Artystyczna w składzie: Małgorzata Jarmułowicz, Joanna Puzyna-Chojka, Monika Żółkoś po przeczytaniu 217 sztuk zgłoszonych do konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną dokonała spośród nich wyboru 30 pozycji, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.
Ocenie Komisji nie podlegało 19 sztuk, które zostały wcześniej wyeliminowane ze względów formalnych.
W połowie kwietnia kapituła Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wybierze maksymalnie pięć sztuk do ścisłego finału. Sztuki finalistów konkursu zostaną przedstawione publiczności w formie czytania/szkicu scenicznego 18-19 maja podczas R@portu - Prologu. Nazwisko laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej zostanie podane do publicznej wiadomości 20 maja podczas inauguracji III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port.