843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

W dniach 3-24 grudnia 2007 została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DSP. AK. 501D/8/2007 z dnia 3.12.07) w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie „Eleusis" akcji „Być jak święty Mikołaj".
Podczas zbiórki prowadzonej w sklepach, na terenie Gdyni, zebrano produkty o łącznej kwocie 39 141,6 zł.
Do skarbonek umieszczonych w gdyńskich restauracjach wpłynęła kwota 207,54 zł.
W gdyńskim kościele pw. NSPJ parafianie zebrali i ofiarowali 1500 zł. Na konto akcji wpłynęła suma 3750 zł.
Suma wpływów 44 599,14 zł.
Uczniowie gdyńskich szkół oraz harcerze i zuchy zebrali i przekazali ubrania i zabawki. Z zebranych produktów przygotowano 1738 paczek dla dzieci i 50 paczek rodzinnych.
Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej akcji dostępne jest w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Partyzantów 44/6, Gdynia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie akcji