843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

XI Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych

3 maja 2008 w Gdyni odbędzie się XI Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych SAX CLUB w Uchu.
Tradycją Gdyńskiego Sax Clubu jest coroczny Przegląd promujący młodych muzyków jazzowych i bluesowych organizowany wspólnie z Urzędem Miasta Gdyni.
Dotychczasowi laureaci Przeglądu m.in. Dominik Bukowski, Sławek Jaskułke, Paweł Kaczmarczyk, Jacek Namysłowski, Jerzy Małek, Piotr Mania, Joanna Knitter, Krzysztof Urbański oraz zespoły: Big Band Zielona Góra, De Prezes, Sound Check i Boogie Boys zajmują już eksponowane miejsca w polskim jazzie.
Przegląd ma charakter otwarty, ale uczestnicy nie mogą przekroczyć 30 roku życia. W pracach tegorocznego Jury Przeglądu udział wezmą wybitni muzycy jazzowi i bluesowi, dziennikarze muzyczni oraz laureaci poprzednich Przeglądów.
Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Namysłowskiego wybierze najlepszy zespół oraz solistę Przeglądu, a po zakończeniu przesłuchań około godz.21.00 zagra koncert z kwartetem złożonym z członków jury.
Oto pozostali członkowie Jury: Krystyna Rejnowicz - dziennikarka muzyczna Radia Gdańsk, Dominik Bukowski - muzyk jazzowy, Janusz „Macek" Mackiewicz - muzyk jazzowy, Tomasz Sowiński - muzyk jazzowy. Sekretarz Jury:Teresa Wojciechowska. Prowadzenie i przygotowanie Przeglądu Przemek Dyakowski.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Nagroda Główna - 10 tys. zł dla najlepszego zespołu Przeglądu /ufundowana przez Miasto Gdynia/, sesja nagraniowa w Studio Radia Gdańsk /ufundowana przez Radio Gdańsk/, występ zespołu 2 sierpnia na Sopot Molo Jazz Festiwal 2008.
Ponadto wyróżnienie:
- 3 tys. zł dla najlepszego muzyka Przeglądu (ufundowana przez Miasto Gdynia).
Nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów, patronów i sponsorów Przeglądu.
Aby zgłosić swój zespół do wstępnych eliminacji Przeglądu należy przygotować 20-25 min. program (standard, ballada, kompozycja własna) i wysłać demo na CD wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie do 15 kwietnia 2008 na adres: Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia z dopiskiem: „Ogólnopolski Przegląd Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych lub Klub Muzyczny UCHO /biuro/ ul. 3-go maja 27/31 m 42, 81-364 Gdynia.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronach:www.ucho.com.pl, www.centrumkulturygdynia.org, www.gdynia.pl
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatorów: Teresa Wojciechowska, tel.(058) 664 73 77, info@centrumkulturygdynia.org, www.centrumkulturygdynia.org oraz Joanna Budzisz, tel.(058) 661 81 81, ucho@ucho.com.pl w temacie „11 Przegląd", www.ucho.com.pl