844 (453) 2008-03-14 - 2008-03-20

19. Rocznik Gdyński

Towarzystwo Miłośników Gdyni informuje, że ukazał się kolejny 19 tom Rocznika Gdyńskiego pod redakcją Jacka Dworakowskiego.
Rocznik zawiera wiele ciekawych artykułów między innymi „Rola inteligencji w życiu Gdyni w okresie międzywojennym" Mieczysława Widernika, „Czwartki i Piątki gdyńskie w okresie międzywojennym" Barbary Mikołajczuk, „Wybrane aspekty przestępczości w Gdyni" Marcina Madeja, „85 lat Portu" Grzegorza Sielatyckiego, „Z Pawiej na Chabrową" Roberta Aponowicza, „Sytuacja demograficzna w Śródmieściu Gdyni" Aleksandry Cicharskiej, wspomnienia: o wychowawcy pokoleń - ks. kanoniku mgr Józefie Szarkowskim oraz o Edwardzie Sas Obertyńskim autorstwa Kazimierza Małkowskiego oraz recenzje książek i kalendarium gdyńskie.
Zapraszamy do siedziby TMG przy ul. Władysława IV 51 w poniedzialki, środy i piątki w godz. od 11.00 do 15.00 wtorki i czwartki w godz. od 13.00 do 17.00 .