845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Dla rodziców

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST" zaprasza 26.03.2008r. o godzinie 18.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.3-go Maja 27/31 na prelekcję p.t. „Pochwała jako podstawowe narzędzie pracy z dzieckiem nadpobudliwym", którą poprowadzi psycholog - terapeuta Maja Kalinowska.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona