845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Dotacje na zabytki w roku 2008

Uchwałą nr XX/483/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r., przyznane zostały następujące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, na wnioski złożone w terminie do 31.03.2008 r.

  

1. Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Gdynia, ul. Starowiejska 2, nr w rej. zab. A-1082, dotacja na wymianę pokrycia dachowego od strony odwórza oraz remont kominów od strony podwórza, 39 546,13 zł
2. Budynek mieszkalny, d. Dom Kuracyjny, Gdynia, ul. Orłowska 2, nr w rej.zab. 909, dotacja na remont cokołu budynku, renowację ogrodzenia i balustrad schodów zewnętrznych, renowację stolarki okiennej, 64 727,17 zł
3. Budynek mieszkalny d. F. E. BGK, Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. zab. 890, dotacja na renowację i rekonstrukcję wnętrza jednej klatki schodowej, 107 802,61 zł
4. Budynek mieszkalny „Opolanka”, ul. Piotra Skargi 9, nr w rej. zab. 830, dotacja na renowację klatki schodowej, 17 062,50 zł


Uchwałą nr XVIII/435/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2008 r., przyznane zostały następujące dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, z budżetu miasta Gdyni na 2008 r., na wnioski złożone w terminie do 30.09.2007 r. 
 

1. Budynek mieszkalny BGK, Gdynia ul. 3 Maja 27-31, nr w rej. 890, Dotacja na renowację okien i drzwi wejściowych klatki schodowej, 52 310,03 zł
2. Kamienica modernistyczna, Gdynia, ul. Świętojańska 122, nr w rej. A-1270, dotacja na renowację klatki schodowej wraz  z oknami i drzwiami, 75 803,32 zł
3. Kamienica Hundsdorffów, Gdynia, ul. Starowiejska 7/Abrahama 2, nr w rej. A-951, dotacja na remont elewacji frontowych budynku od strony ul. Starowiejskiej i ul. Abrahama, 151 056,18 zł
4. Budynek wielorodzinny d. dom podoficerski FKW, Gdynia, ul. Morska 67, nr w rej. A-1267, dotacja na remont jednej elewacji od strony ul. Morskiej i trzech elewacji od podwórza, 147 862,66 zł
5. Willa modernistyczna, Gdynia, ul. Inżynierska 111, nr w rej. 1003, dotacja na renowację wszystkich elewacji budynku, 155 131,91 zł

Zasady udzielania dotacji
 

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona