845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Podziękowania

Pracownicy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni serdecznie dziękują Kazimierzowi Piotrowskiemu, kierownikowi kwiaciarni „Casablanka" za pomoc w zorganizowaniu spotkania autorskiego.
***
Irena Machnikowska z Z.S. Nr 11 w Gdyni dziękuje za pomoc, wieloletnią współpracę i przekazanie nagród dla uczestników konkursu pt: ,,Bezpieczni w Ruchu Drogowym" w programie BEZPIECZNA DZIELNICA - następującym osobom: Stanisławie Zielińskiej-Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Franciszkowi Romanowiczowi, Leszkowi Wieruszewskiemu - Instruktorowi Nauki Jazdy, oraz rodzicom: Zbigniewowi Duchna, Teresie Rogowskiej, Danucie Rejmanowskiej.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona