845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Babie Doły tel.(058) 665 84 14 zaprasza do swojej siedziby ul. Zielona 53 (SP Nr 28) w godz.18.00.-19.00. w pon. na dyżury radnych dzielnicy oraz funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Biuro RD czynne w pon. od 15.00- 19.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza do siedziby, ul. Lniana 19 tel. (058) 664 35 51 na dyżury radnych dzielnicy w czwartki w godz.17.00-18.00. W I czw. m-ca w godz: 17.00 - 19.00 przew. Jadwiga Stefaniszyn oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej /w godz.17.00-18.00/. W biurze Rady dyżurują radni miasta: Paweł Stolarczyk - w I śr. m-ca w godz:17.00 - 18.00 oraz Marcin Horała w II czw. m-ca w godz:17.00-18.00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w ZS nr 15 w Gdyni Chwarznie przy ul. Jowisza 60, czynne od wt. do czw. w godz. od 15.30 do 20.00. Dyżury radnych w środy od 17.00 do 18.00. W I i II śr. od 17.00 do 18.00 dyżur pełni radny miasta Andrzej Kieszek.
***
Rada Dzielnicy Chylonia, tel: (058) 663 63 18 zaprasza mieszkańców do swojej siedziby przy ul. Morskiej 192 (budynek SP-10) w środy w godz. 17.00-18.00 na dyżury radnych: 26.03.Janusz Szeligiewicz. W I i III środę m-ca w godz. 17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Dąbrowa informuje, że biuro RD (SP nr 45, ul. Wiczlińska 33) czynne jest w: pon. i śr. w godz.9.30-15.00 oraz czw. w godz. 9.30-12.00. I tak: 31.03 - Roman Wasielewski, Szymon Radzimiński.
Strona: http://stronarady.dabrowka.net
***
Rada Dzielnicy Działki Leśne zaprasza do biura przy ul.Witomińskiej 8 w środy w godz. 17.00 - 18.00 na dyżury radnych. I tak: 26.03 - Wojciech Jankowski, 2.04 - Zygmunt Ziółkowski, 9.04 - Mieczysław Dworak.
***
Rada Dzielnicy Grabówek informuje, że w siedzibie Rady w Szkole Społecznej przy ul. Kapitańskiej 37 radni pełnią dyżury w czwartki w godz. 17.00 - 18.00. W II czwartek m-ca w godz. 17.00 - 18.00 dyżur pełnią przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra informuje że w biurze Rady w poniedziałki dyżurują radni. I tak: 31.03. Janina Niwińska - Płocka, 7.04. Jacek Witeszczak, 21.04. Barbara Barbarowicz.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie Rady przy ul. Morskiej 186 w budynku IV L.O. w czwartki w godz.17.00-18.00. I tak: 20.03.- Beata Wójcik, 27.03.- wiceprzewodniczący ZD Łukasz Narloch, 3.04.- wiceprzewodnicząca ZD Irena Koszucka, 10.04.- Bolesław Augustyniak, 17.04.- Teodozja Janki, 24.04.- przewodnicząca ZD Danuta Podgórska. W I wt. m-ca w godz.15.30-16.30 dyżur pełni radny Miasta Sławomir Kwiatkowski. W III czw. m-ca w godz .17.00-18.00 dyżur pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej.
***
Najbliższy dyżur radnych dzielnicy Mały Kack w siedzibie biura Rady odbędzie się 1 kwietnia w godz. 17.00-18.00, wraz z przedstawicielami straży miejskiej i policji. Dyżur pełnić będą Marek Hermann i Zenon Czarnecki.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych w pon. w godz.18.00-19.00 do biura Rady, w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14, p.nr 15, tel. (058) 665 50 00.
W I pon. m-ca w godz.18.00 - 19.00 w biurze Rady dyżuruje radny miasta Gdyni Andrzej Denis. W IV pon. m-ca w godz. 18.00 - 19.00 dyżurują członkowie ZD. I tak: 31.03. - wiceprzewodnicząca ZD Irena Mossakowska. W poniedziałki w godz.18.00-19.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców do siedziby Rady, ul.Godebskiego 8, SP nr 33, nr tel. (058)625 32 95 w godz. 17.30-18.30 w pon. na dyżury radnych dzielnicy oraz we wtorki na dyżury radnej Miasta Beaty Łęgowskiej i członków Zarządu Dzielnicy. I tak: 31.03 Ostasz Elżbieta.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że biuro Rady w SP Nr 8 przy ul.Orłowskiej 27 czynne jest we wt. w godz. 8.00 - 15.00 i w czwartki w godz. 11.00 - 18.00. Tel:(058) 664 92 75, rada.orlowo@gdynia.pl
W czwartki w godz.17.00 - 18.00 radni dzielnicy pełnią dyżury. Jolanta Roszczynialska dyżuruje w I wtorek m-ca w godz.13.00 - 15.00. W I czwartek m-ca w godz.17.00 - 18.00 mgr Dorian Masłowski, a w ostatni czwartek miesiąca w godz.17.00 - 18.00 dyżurują funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że 12.03.br. od 18.00 -19.00 dyżur pełni Antoni Sterniczuk i przewodniczący Zarządu dzielnicy Andrzej Wojewoda.
***
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo zaprasza w środy w godz.17.00 -18.00 na dyżury radnych dzielnicy w biurze przy ul. Czeremchowej 1 pokój nr 39, tel. (058)66456.21. I tak: 26 marca Marek Klaczyński. W I środę m-ca w godz 17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni miasta Arkadiusz Gurazda i Marcin Horała, w II środę m-ca radny miasta Paweł Stolarczyk, oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
***
Rada dzielnicy Redłowo informuje, że członkowie Zarządu dyżurują w siedzibie Rady w SP nr 34 przy ul.Cylkowskiego 5 - w pon. w godz. 17.00-18.00. Radni dzielnicy dyżurują w godz.17.00-18.00: 20 marca - Włodzimierz Walczykowski i 27 marca - Artur Delke. W III środę m-ca w godz. 12.30-13.30 dyżuruje radna Miasta - Joanna Chacuk.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że radni dyżurują w czwartki w godz.17.00-19.00 w biurze Rady przy ul. Jana z Kolna 5 w SP nr 21 tel. (058) 661 90 68. W I czw. m-ca dyżurują strażnicy miejscy. Biuro czynne jest: w pon. w godz. 10.00-13.00, wt. czw. w godz. 15.00-19.00, pt w godz. 15.00-18.00.
I tak: 20.03.- Jacek Jasiński- wiceprzewodniczący ZD, 27.03- Urszula Pronobis.
***
Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że Radni Dzielnicy pełnią dyżur w biurze Rady w SP nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 17.00 -18.00, tel. (058) 629 44 03.
I tak: 26.03. - Michał Bełbot. W II środę m-ca dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej. W ostatnią środę m-ca dyżuruje Radny Miasta Gdyni Stanisław Borski w biurze rady w godz. 17.00-18.00. W ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 -16.00 w biurze Rady pełni dyżur pracownik MOPS.
***
Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka informuje, że w siedzibie Rady Radny Dzielnicy Paweł Jażdżewski dyżuruje w ostatnią środę m-ca w godz. 17.00 - 18.00, natomiast RD Krzysztof Gnutek pełni dyżur w trzeci wtorek m- ca w godz. 17.00 - 18.00.
***
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja tel.: (058) 624 66 87 zaprasza do swojej siedziby przy ul. Narcyzowej 1/2 we wt. w godz.11.00 - 18.00 i w śr. w godz. 9.00 - 16.00. W I wt. m-ca w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełni przedstawiciel Straży Miejskiej
We wtorki w godz.17.00 - 18.00 dyżur pełnią radni dzielnicy. I tak: 28.03 - Magdalena Szablewska, 25.03 - Tomasz Śniadek, 1.04. Elżbieta Włodarczak.
http://witomino_radiostacja.miasto.gdynia.pl, rada.wit.radiostacja@gdynia.pl
***
Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana informuje, że biuro czynne jest we wtorki i środy w godz. 11.00- 18.00. Dyżury: PZ Jerzy Dolata - wtorek 17.00 - 18.00, radny Zbigniew Ogonowski wtorek 16.00 - 18.00.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona