845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Zapisy do...

Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1 ogłasza zapisy do klas ,, 0 " i ,, I ". Zapraszamy rodziców wraz ze swoimi 6 letnimi i 7 letnimi dziećmi w dniach 26 - 27 marca br. w godz. 14.00 - 17.00 na konsultacje z nauczycielami nauczania zintegrowanego, ze szkolnym pedagogiem i logopedą.
3 kwietnia br. o godz. 16.00 odbędzie się w szkole spotkanie z rodzicami(opiekunami) dzieci 6 - letnich i 7 - letnich.
Zajęcia integracyjne (bezpłatne) na terenie szkoły dla 6- latków odbywać się będą w dniach: 3.04.- godz. 14.00 - 16.15, 10.04.- godz. 14.00 - 16.00, 17.04.- godz. 14.00 - 16.00, 24.04. godz. 14.00 -16.00.
Działając na podstawie Ustawy o systemie Oświaty Dz.U. z dn. 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego zwracamy się z prośbą o dokonanie rejestracji dziecka zgodnie z obowiązującym rejonem osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły - (058) 624 09 74
Prosimy o przybycie z dowodem osobistym oraz metryką urodzenia dziecka.
                                                ***
Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy, 81-222 Gdynia, ul. Morska 79 (tel. (058) 621 68 91/92), www.zsmgdynia.prv.pl, zsm@zsm.gdynia.pl ogłasza rekrutację do klas pierwszych:
- XII Liceum Ogólnokształcącego:
•Przedmioty w zakresie rozszerzonym, uwzględniane przy rekrutacji: klasa obronna j. angielski, informatyka, historia
•Klasa psychologiczna: j. angielski, biologia, matematyka
•Klasa informatyczna: j. angielski, matematyka, informatyka,
- Technikum Mechanicznego Nr 1 w zawodach: technik mechanik o specjalności: samochody, obrabiarki sterowane numerycznie, technik pojazdów samochodowych,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w zawodach:
•mechanik pojazdów samochodowych
•operator obrabiarek skrawających W technikum i szkole zasadniczej przedmioty uwzględniane przy rekrutacji to: język polski oraz przedmiot z wyższa oceną: historia lub WOS, matematyka lub fizyka lub chemia, informatyka lub technika,
- Technikum Uzupełniające Nr 8 dla Dorosłych (tryb stacjonarny) w zawodach:
•technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona