846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Konkursy dla Rad Dzielnic

Rozstrzygnięta została I edycja dwóch nowych konkursów dla gdyńskich rad dzielnic - „Gdynia po godzinach" i „Kultura w Dzielnicy" oraz IX edycja konkursu „Bezpieczna Dzielnica".
Wspólnym ich celem jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w obszarze szeroko rozumianej kultury i bezpieczeństwa, zwłaszcza z myślą o atrakcyjnych formach zapełnienia czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Konkursy mają też na celu zaktywizowanie Rad Dzielnic. Pula nagród w każdym z trzech konkursów wyniosła bowiem aż 125 000 zł czyli łącznie - 375 000 zł dodatkowych pieniędzy z budżetu Miasta na działania skierowane bezpośrednio i wyłącznie do mieszkańców dzielnic!
Warto przypomnieć, że każda z Rad Dzielnic otrzymuje na swoją działalność kwotę bazową, która w 2008 r. jest iloczynem 6,50 zł i liczby mieszkańcow dzielnicy. Oznacza to, że mała dzielnica jak np. Babie Doły dysponuje w 2008 r. gwarantowaną sumą ok. 15 tys. zł, a duża Chylonia z 26 580 mieszkańcami - ponad 170 tys. zł.
Konkursy są zaś mobilizującym sposobem na pozyskanie dodatkowych kwot z budżetu Miasta.
I tak właśnie malutkie Babie-Doły (2350 mieszkańców) dzięki udziałowi w konkursie podwoiły swój budżet! W konkursie „Bezpieczna Dzielnica" na monitoring szkoły i przedszkola przyznano bowiem tej dzielnicy ponad 15 tys. zł.
Ogółem - na trzy konkursy wpłynęło 48 wniosków, po 16 w każdym. Najlepiej oceniony został projekt dzielnicy Działki Leśne „Rewitalizacja strzelnicy sportowej". Stara, nieczynna dotąd strzelnica przy II Liceum Ogólnokształcącym ma odzyskać dawną świetność, co przyczynić się ma do podniesienia bezpieczeństwa w dzielnicy. Często bowiem okoliczne lasy są miejscem, gdzie amatorzy broni w sposób niekontrolowany próbują swych sił. Dzięki stworzeniu miejsca, gdzie będzie można „trenować rękę i oko" proceder ten ma się ukrócić.
Jury wysoko oceniło także projekt przygotowany przez radnych dzielnicy Dąbrowa zatytułowany po prostu „Dzielnica". Dotyczy on zaangażowania do pracy młodych ludzi, tzw. streetworkerów, którzy będą mieli za zadanie docierać do tzw. trudnej młodzieży.
Realizacja projektów rozpocznie się już 1 kwietnia, a potrwa, jeśli nie będzie żadnych przeszkód natury obiektywnej - do końca tego roku.
Oto wyniki 3 konkursów dla rad dzielnic - dwóch nowych: „Gdynia po godzinach" i „Kultura w Dzielnicy" oraz IX edycji konkursu „Bezpieczna Dzielnica".

Konkurs „Bezpieczna Dzielnica"
Komisja oceniająca w składzie: Michał Guć, Paweł Nogalski, Mariusz Bzdęga, Bogdan Palmowski, Stanisław Borski, Zbigniew Myszkier, Dariusz Wiśniewski, Zdzisław Kobyliński po zapoznaniu się z 16 wnioskami złożonymi przez 16 rad dzielnic wyłoniła 6 zwycięskich projektów następujących rad dzielnic:
1. Rada dzielnicy Działki Leśne - projekt „Rewitalizacja strzelnicy sportowej" - 25 000 zł.
2. Rada dzielnicy Witomino Radiostacja - projekt „Bezpieczna droga do szkoły i domu" - 25 000 zł.
3. Rada dzielnicy Babie Doły - projekt „Monitoring obiektów szkoły i przedszkola" - 15 163,38 zł
4. Rada dzielnicy Dąbrowa - projekt „Bezpieczne place zabaw" - 24 100 zł.
5. Rada dzielnicy Witomino Leśniczówka - projekt „Bezpieczne drogi Witomina" - 24 697 zł.
6. Rada dzielnicy Mały Kack - projekt „Gdynia morska i bezpieczna" 11039,62 zł.
Konkurs „Kultura w dzielnicy"
Komisja oceniająca w składzie: Michał Guć, Bartosz Bartoszewicz, Grzegorz Bonk, Antoni Dutko, Jolanta Klupś, Karin Moder, Krystian Nehrebecki, Aleksander Widyński po zapoznaniu się z 16 wnioskami złożonymi przez 16 rad dzielnic wyłoniła 8 zwycięskich projektów następujących rad dzielnic:
1. Rada dzielnicy Oksywie - projekt „Cykl imprez kulturalnych" - 24 460 zł.
2. Rada dzielnicy Orłowo - projekt „Dzień Orłowa" - 16 000 zł.
3. Rada dzielnicy Chwarzno- Wiczlino - projekt „Gdynia - Symbol Polski Niepodległej. Poszukiwacze korzeni" - 24 926 zł.
4. Rada dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana - projekt „Artyści wśród nas" - 24 970 zł.
5. Rada dzielnicy Mały Kack - projekt „Moja dzielnica - moja mała ojczyzna" - 10 200 zł.
6. Rada dzielnicy Kamienna Góra - projekt „Na szlaku historii i architektury" - 6 100 zł.
7. Rada dzielnicy Pustki Cisowskie- Demptowo - projekt „Pustki Cisowskie-Demptowo dzielnica morza i słońca" - 9 950 zł.
8. Rada dzielnicy Chylonia - projekt „Chylonia znana i nieznana" - 8 394 zł

Konkurs „Gdynia po godzinach"
Komisja oceniająca w składzie: Michał Guć, Krystyna Przyborowska, Ireneusz Bekisz, Joanna Chacuk, Marcin Horała, Dawid Michalski, Sylwia Jakubowska, Aleksandra Mróz, Anna Fischer, Elżbieta Wójcik, Gabriela Martyńska po zapoznaniu się z 16 wnioskami złożonymi przez 19 rad dzielnic wyłoniła 5 zwycięskich projektów następujących rad dzielnic:
1. Rada dzielnicy Dąbrowa - projekt „Dzielnica" - 25 000 zł.
2. Rada dzielnicy Redłowo - projekt „Rewitalizacja historycznej ścieżki 11 Batalionu Artylerii stałej w rezerwacie Kępa Redłowska" - 23 497,50 zł.
3. Rady dzielnic Orłowo, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack - projekt „Liga piłki nożnej dzielnic południowych" - 50 000 zł.
4. Rada dzielnicy Działki Leśne - projekt „Warsztaty dla młodzieży w ramach Klubu Gier Edukacyjnych" - 20 000 zł
5. Rada dzielnicy Grabówek - projekt „Rewitalizacja placów zabaw" - 6 502.50 zł.