846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Podziękowania

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza O/M PTTK w Gdyni serdecznie dziękuje Stanisławowi Żelechowskiemu, Annie i Antoniemu Komorowskim za przekazanie cennych informacji oraz materiałów związanych z wybitnym Polakiem, Zygmuntem Beczkowiczem. Sesja krajoznawcza poświęcona temu wybitnemu patriocie odbędzie się 25 kwietnia 2008 r. w Gdyni.
Prosimy o kontakt osoby, znające senatora i posła RP, Zygmunta Beczkowicza z Alicją Wrzosek, tel. 501 446 410, e-mail: wrzosekgdynia@wp.pl