846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Sprawozdanie ze zbiórki żywności

W dniach 7-9 marca 2008r. została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DSP.KW.501D/1/2008 z dnia 11.02.2008r.) przez Stowarzyszenie Pomorski Bank Żywności na terenie trójmiejskich hipermarketów.
Podczas zbiórki przeprowadzonej w sklepach, zebrano produkty w ilości 1239,75 kg o łącznej kwocie 4196,80 zł.
Produkty zebrane podczas zbiórki zostały rozdysponowane pomiędzy organizacjami zajmującymi się pomocą na rzecz osób ubogich.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji.