846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Wiadomości turystyczne

Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na autokarową wycieczkę krajoznawczą Kanał Ostródzko-Elbląski w dniu 24.05.2008r. Zapisy uczestników w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na autokarową wycieczkę krajoznawczą Warszawa na weeked majowy w dniu 1- 3.05.2008r.
Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na autokarową wycieczkę krajoznawczą na Czarne Wesele w Klukach w dniu 1.05.2008r. oraz na Majówkę na Kaszubach w dniu 4.05.2008r. Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni oraz „MKT Watra" zapraszają na autokarową wycieczkę krajoznawczą Lwów w dniu 21-26.05.2008r.Zapisy uczestników i dodatkowe informacje w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.
***
Oddział Morski PTTK w Gdyni przyjmuje zapisy na kurs wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Zapisy uczestników w siedzibie oddziału przy ul.3 Maja 27 lub pod nr (058) 621 77 51.