846 (455) 2008-03-28 - 2008-04-03

Zapisy do...

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni - Obłuże, ul. Sucharskiego 10 ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2007/2008 do:
- zerówki przy SP nr 44
- klasy pierwszej SP nr 44
- klasy pierwszej Gimnazjum nr 17
Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczną naukę w systemie jednozmianowym pod okiem wykwalifikowanej kadry, posiadającej specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne i bogate doświadczenie zawodowe.
W szkole znajduje się świetlica, stołówka.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 46 oraz Gimnazjum nr 18 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26 ogłasza nabór na rok szkolny 2008/2009. Serdecznie zapraszamy do grona braci uczniowskiej uczniów klas O, I szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum. Zapisy w sekretariacie szkoły do 25 kwietnia 2008 roku w godzinach 8.00-15.30.