849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Komunikaty drogowe

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich zagrożeń istniejących w pasie drogowym na terenie Gdyni jak np.: wyrwy, nierówności, uszkodzone jezdnie i chodniki, brak znaków lub złe oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, uszkodzenia sygnalizacji i złe oświetlenie.
Informacje prosimy kierować: tel. (058) 668 20 00, fax (058) 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
***
W związku z przystąpieniem do remontu ul. Morskiej (jezdnia dla kierunku centrum) w rejonie osiedla Sibeliusa w terminie do 30 maja 2008r. nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na zawężaniu jezdni ul. Morskiej do jednego pasa ruchu. Objazd do ul. Chylońskiej dla kierowców jadących od strony Rumi odbywać się będzie ul. Owsianą. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy kierowców o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu na ul. Morskiej.
***
W związku z pracami drogowymi na ul. Morskiej w Gdyni, w rejonie pętli „Cisowa Sibeliusa" (jezdnia w kierunku centrum), uniemożliwiającymi zawracanie trolejbusów, od godz. 8.00 w dniu 15 kwietnia 2008 r., przez okres ok. 1,5 miesiąca, zmienione są trasy trolejbusów linii 26, 30 oraz 710.
Trolejbusy linii 26 i 30 zamiast do/z pętli „Cisowa Sibeliusa", kursują do/z pętli „Cisowa SKM", ul. Morską i Owsianą. Trolejbusy linii 710 rozpoczynające normalnie bieg na pętli „Cisowa Sibeliusa", także kursują z pętli „Cisowa SKM", ul. Owsianą i Morską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek „Jęczmienna" przy ul. Owsianej.
Rozkład jazdy autobusów linii 173, 197 i N20 nie ulega zmianie.
***
Invest Komfort SA informuje, że w dniach od 7 kwietnia 2008 do 15 czerwca 2008 w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi na terenie nieruchomości przy ulicy Zygmunta Augusta 3/5/7 w Gdyni ulega zmianie organizacai ruchu drogowego w jej obrębie, a także w obrębie sąsiednich ulic (10 Lutego, Starowiejska). Zmiana ta dotyczy głównie ulicy Zygmunta Augusta i polega przede wszystkim na odwróceniu obowiązującego kierunku jazdy oraz zakazie parkowania z wyłączeniem oznaczonych miejsc.