849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Konferencja dla nauczycieli

23 kwietnia w środę w godz. 8.30-17.00 w siedzibie Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdyni, ul. Opata Hackiego 8-10 oraz w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, odbędzie się I konferencja cyklu Gdyńskie Forum Naukowo-Edukacyjne: „Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
W trakcie konferencji nauczyciele gdyńskich szkół podstawowych będą mogli wysłuchać wykładów pracowników naukowych PWSH oraz uczestniczyć w warsztatach prowadzonych zarówno przez nauczycieli akademickich jak i pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 10.
Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.