849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Podziękowanie

Nauczyciele biorący udział w VI Mistrzostwach Gdyni Nauczycieli dziękują organizatorom: dyrekcji i nauczycielom Gimnazjum nr 3 w Gdyni. Państwu Iwonie i Witoldowi Chudyszewicz oraz sponsorom nagród: Związkom Zawodowym: ZNP i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" Gdynia.