849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

W środę sesja

W środę 23 kwietnia 2008 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XIX sesja Rady Miasta.
Projekt porządku obrad m.in. przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007,
- udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2007,
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008;
- zawarcia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego o współpracy przy realizacji projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach regionalnego portalu Wrota Pomorza - pilotażowe wdrożenie w Gdyni"
- zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 43 w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 59;
- bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkownika wieczystego;
- wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bursztynowej 1A;
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej 13, 15 i 17A i 17 B, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
- wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej i ul. Warszawskiej w trybie bezprzetargowym;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej - na odcinku od ul. Bosmańskiej do ul. Płk. Dąbka;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Słowiczej;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Grenadierów;
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Wzgórze Bernadowo
- przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- nadania nazw nowym ulicom w Gdyni.