849 (458) 2008-04-18 - 2008-04-24

Wystawy

„Domek Abrahama", ul. Starowiejska 30- Zanim powstało miasto. Gdynia i jej mieszkańcy przed 1926 r.
We wnętrzach zabytkowego „Domku Abrahama" znalazła swoje miejsce nowa wystawa historyczna Muzeum Miasta Gdyni, rozszerzona o elementy genealogii i etnografii. Na przykładzie czterech wybranych rodzin kaszubskich przedstawiono życie codzienne mieszkańców Gdyni na przełomie XIX i XX wieku.
Otwarte: od wtoreku do soboty,godz. 10.00-16.00 bilet normalny- 2 zł, ulgowy- 1 zł, oprowadzanie 10 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystawy w Sali wystawowej MMG w Centrum „Gemini".
Termin oprowadzeń po wystawie prosimy ustalać telefonicznie z Działem Naukowo- Edukacyjnym MMG pod nr (058) 66 20 936, (058) 66 20 937.
Sala wystawowa MMG w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini", ul. Waszyngtona 21- Wystawa rysunku Andrzeja Mleczki
Na ekspozycję składa się przeszło 170 prac znanego rysownika Andrzeja Mleczki oraz 10 wydawnictw z jego rysunkami, reprezentujących trzy dziesięciolecia twórczości artysty.
Wystawa potrwa do 18 maja 2008.
Bilet normalny - 2 zł, ulgowy - 1 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystawy w „Domku Abrahama"
Siedziba główna Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1. Gdynia
- Urzeczywistnione marzenie o Polsce nad Bałtykiem:
Stała wystawa w Muzeum Miasta Gdyni przedstawia dzieje miasta, którego powstanie i spektakularny rozwój przypada na szczególny okres w historii Polski - lata 1918-1939.
Chromy i achromy Ta wystawa jest V edycją Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Organizatorami wystawy są Zespół Szkół nr 12 w Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni.
Wystawa potrwa do 4 maja 2008.
Otwarte: od wtoreku do niedzieli, godz.10.00-17.00 bilet normalny - 7 zł, ulgowy - 4 zł, oprowadzanie - 20 zł. W piątki wstęp bezpłatny. Bilet w dniu zakupu uprawnia do zwiedzenia wystaw w „Domku Abrahama" i sali wystawowej MMG w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini"
Więcej informacji na www.muzeumgdynia.pl
***
Minigaleria Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni, ul. 3 Maja 27 zaprasza na wystawę fotograficzną Grażyny Siemaszek „Barwy przyrody 2008" prezentującą fotogramy, m.in.1. Uroda parków, 2. Kwiaty ogrodowe, 3. Świat zwierząt i roślin, 4. Drzewa w krajobrazie, 5. Piękno naturalnego krajobrazu.
Wystawa będzie czynna do 15 maja 2008 r. w godz.10.00-18.00.
***
Koło Plastyków im. prof. W. Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni zaprasza na wystawę gobelinów i malarstwa Urszuli Rybińskiej w siedzibie TMG przy ul. Władysława IV 51.
Wystawa będzie czynna do 6 maja br.
***
Stowarzyszenie Popierania Przemysłu Ludowego Art Gdynia zaprasza do nowo otwartej galerii w Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni (Jarmark Staroci) na wystawę dwóch znanych i cenionych artystów gdyńskich ;
- wystawa fotografii Marka Pęgowskiego pod tytułem"Orłowo w panoramach".
- wystawa obrazów olejnych Jerzego Okonia, który nie jest profesjonalistą, choć maluje „od zawsze".
Wystawa jest czynna do 30 kwietnia 2008r codziennie od 12.00 do 20.00, Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni ul. Waszyngtona 21 tel. (058) 664 77 51
***
Od 18 kwietnia do 15 maja br. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych - ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa malarstwa Grażyny Widawskiej p.t. "Przystanek Kolor".
Grażyna Widawska jest absolwentką Instytutu Artystycznego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz członkiem Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA- ART. Obecna - IV indywidualna wystawa Autorki obrazuje dorobek artystyczny z okresu dwóch ostatnich lat. Tematycznie różnorodne prace - pozwalające postrzegać rzeczywistość nieco inaczej - zachęcają do chwilowego zatrzymania się w biegu, do spojrzenia na świat przez kolorowe okulary. Poza malarstwem Grażyna Widawska pasjonuje się fotografią, pisze wiersze, opowiadania i bajki.
Wernisaż odbędzie się 18 kwietnia b.r. (piątek) - g.17.00. Otwarcie wystawy uświetni prezentacja fragmentów poezji w wykonaniu Autorki.
Więcej o twórczości G. Widawskiej na stronie www.widawska-art.eu
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00.