850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Delegat UEFA na gdyńskim lotnisku

17 kwietnia 2008 r. na lotnisko Gdynia - Kosakowo przybył z pierwszą roboczą wizytą delegat UEFA ds. lotnisk Peter Hampson. Towarzyszyli mu przedstawiciele krajowego komitetu organizacyjnego EURO 2012 (odpowiedzialni za przygotowania portów lotniczych do obsługi tych mistrzostw w Polsce).
Celem wizyty było zapoznanie się delegacji ze stanem technicznym gdyńskiego lotniska oraz możliwościami włączenia go do obsługi ruchu pasażerskiego podczas Mistrzostw EURO 2012.
Bilans możliwości w dotychczas eksploatowanych portach lotniczych w Polsce, wobec potrzeb jakie wygenerują mistrzostwa EURO 2012, zdaniem przybyłych do Gdyni specjalistów - uzasadnia potrzebę wykorzystania dodatkowych lotnisk w Polsce! Wskazują na to doświadczenia ostatnich Mistrzostw Europy w Portugalii, a także prognozy dotyczące tych najbliższych, które odbędą się w 2008 r. w Austrii i Szwajcarii.
Aby- wojskowe lotnisko w Gdyni - Kosakowie uzupełniło ten bilans, musi być przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich klasy C (Airbusy, Boeingi). Aby zdążyć z tymi przygotowaniami przed rokiem 2012, do prac adaptacyjnych trzeba przystąpić najpóźniej w połowie 2008 roku! To zaś zależy od ministerialnych decyzji uruchamiających procedury organizacyjno - techniczne.