850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Rodziny zastępcze poszukiwane !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni poszukuje kandydatów na nie spokrewnione rodziny zastępcze. Rolą rodziny zastępczej jest opieka i wychowywanie dziecka, które nie może pozostawać pod opieką swoich rodziców.
Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim.
Aby zostać rodziną zastępczą należy:
- mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
- korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
- posiadać stałe źródło utrzymania i dobre warunki mieszkaniowe,
- cieszyć się dobrym zdrowiem i pozytywną opinią w środowisku,
- odbyć odpowiednie szkolenie.
Rodzinie zastępczej oferuje się:
- pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
- pomoc specjalistyczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów,
- szkolenie przygotowujące do przyjęcia dziecka.
Osobie, która podejmie się pełnienia funkcji nie spokrewnionej rodziny zastępczej, w dalszej kolejności może być zaproponowana możliwość pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej.
Osoby zainteresowane prosimy o osobisty kontakt w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44, piętro IV pokój 412, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. (wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 058 7820121 lub 24 wew.74).