850 (459) 2008-04-25 - 2008-05-01

Szkolenia dla niepełnosprawnych

Caritas Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza Osoby Niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do udziału
w dziesięciodniowych warsztatach organizowanych w ramach projektu „INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ SZANSĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Warsztaty poświęcone są doskonaleniu umiejętności społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych. W trakcie warsztatów zapewniamy: konsultacje z doradcą zawodowym (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, pisanie dokumentów aplikacyjnych), zajęcia z autoprezentacji, trening asertywności, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo psychologiczne. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony również ciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Najbliższe zajęcia zaczynają się już w poniedziałek 28 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!
Projekt realizowany jest przez Caritas Polska we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Europejskim Funduszem Społecznym. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach pod numerem telefonu (058) 555 78 78 (Sopot al. Niepodległości 778, adres e-mail: sopot@188.caritas.pl).