852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

Laury dla poetów

30 kwietnia br odbył się II Konkurs Poetycki pt: „Miłości i przyjażni czar".
Najlepsi to:
I miejsce Tytus Ciszewski z Gdyni,
II miejsce Andrzej Sitek z Wejherowa,
III miejsce Zofia Kurkiewicz z Gdyni
a wyróżnienie specjalne otrzymała Marta Nasielska Szymkow z Gdyni.
Organizatorem był Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni.
Kolejna, trzecia już edycja konkursu odbędzie się wiosną przyszłego roku.

ikona