852 (451) 2008-05-09 - 2008-05-15

Nowe numery w ZDiZ

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że od 1 maja 2008r. następuje zmiana numerów telefonicznych ZDiZ.
Zmianie ulegają trzy pierwsze cyfry numerów- z dotychczasowych 668 na 761.
Poniżej podajemy wykaz najważniejszych telefonów ZDiZ:
sekretariat (058) 761 20 00, (058) 761 20 01 fax (058) 662 28 41
utrzymanie dróg, remonty (058) 761 20 21, (058) 761 20 22
utrzymanie kan. deszczowej (058) 761 20 27, (058) 761 20 28
oświetlenie (058) 761 20 33
zajęcia pasa drogowego (058) 761 20 40
oznakowanie dróg, sygnalizacja (058) 761 20 45; (058) 761 20 46
uzgodnienwia dokumentacji (058) 761 20 55, (058) 761 20 59
oczyszczanie miasta (058) 761 20 71
utrzymanie zieleni (058) 761 20 81
utrzymanie drzewostanu (058) 761 20 80
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

ikona